بایگانی

دسته: نرم افزار

نرم افزار حق مسکن کارگران افزایش یافت

حق مسکن کارگران افزایش یافت + جدول جدید حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹​

در جلسه امروز شورایعالی کار، حق مسکن کارگری ۳۰۰ هزار تومان و حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت؛ این درحالیست که پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

2 ماه قبل
1 2