مرکز دانلود فایل های آموزشی

مرکز دانلود فایل های آموزشی

کتابچه های الکترونیکی، ویدئوها و PDFها

دانلود راهنمای نرم افزار ها و زیر بسته ها

دفترچه راهنمای نرم افزار حسابداری نوین پرداز


PDF

آموزش نحوه ثبت اموال ثابت در نرم افزار حسابداری


PDF

راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز


PDF

راهنمای استفاده از زیربسته ارتباط با ترازوی دیجیتال نوین پرداز


PDF

آموزش ثبت کالای سریال دار در نرم افزار حسابداری نوین پرداز


PDF

راهنمای آموزش تنظیمات سایت فروشگاهی نوین پرداز


PDF

راهنمای ثبت وام و اقساط آن در نرم افزار حسابداری نوین پرداز


PDF

دانلود راهنمای دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب NP620


MP4


PDF

دستگاه حضور و غیاب NP261


MP4


PDF

دستگاه حضور و غیاب NP2815


MP4


PDF

دستگاه حضور و غیاب NP586


MP4


PDF

دستگاه حضور و غیاب NP395


MP4


PDF

راهنمای دستگاه کی پد نوین پرداز


PDF

دانلود راهنمای دستگاه های حضور و غیاب

راهنمای نرم افزار حضور و غیاب – حقوق و دستمزد نوین پرداز


PDF

آموزش تعریف شیفت در نرم افزار حضور حقوق نوین پرداز


PDF

آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز(کلیه بخش ها)


MP4

بخش 1 – اجرای نرم افزار و تعریف سال کاری


MP4

بخش 2 – نعریف دستگاه حضوروغیاب ودریافت اطلاعات


MP4

بخش 3 – تعریف شرکت


MP4

بخش 4 – معرفی و تعریف شیفت کاری


MP4

بخش 5 – معرفی و تعریف حسابها


MP4

بخش 6 – تعریف پرسنل


MP4

بخش 7- صدور قرارداد


MP4

بخش 8 – مشاهده گزارشات تردد پرسنل


MP4

بخش 9 – گزارش وضعیت پرسنل


MP4

بخش 10 – گزارش تجمیع تردد پرسنل


MP4

بخش 11- صدور فیش حقوقی پرسنل


MP4

بخش 12 – پشتیبان گیری و بازگردانی اطلاعات نرم افزار


MP4

بخش 13 – تنظیمات ارسال پیامک تردد پرسنل


MP4

بخش 14 – تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطوح دسترسی


MP4

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.