آشنایی با فرایند انبار گردانی و نحوه استفاده از آن در نرم افزار مالی نوین پرداز

نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال و یا تاخیر در ارسال لیست بیمه تأمین اجتماعی

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی

دارایی چیست؟ تفاوت دارایی مشهود و نامشهود در چیست؟

رفع مشکل قطع شدن مکرر AnyDesk

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
نـویـن پـلاس آشنایی با انواع مالیات

آشنایی با مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد و مدیریت کلان مالی کشور به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود:

2 ماه قبل
1 2 3